دوره عکاسی با موبایل (آفلاین)

مدرس: مهدی صالحی

توجه: این دوره به پایان رسیده و فقط فایل تصاویر کلاس‌ها برای دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

(! برای دوره‌های آفلاین گواهی صادر نمی‌شود.)

0
300,000 تومان

دوره اوسینت مقدماتی (آفلاین)

مدرس: سها صالح

توجه: این دوره به پایان رسیده و فقط فایل تصاویر کلاس‌ها برای دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

(! برای دوره‌های آفلاین گواهی صادر نمی‌شود.)

0
400,000 تومان

دوره تدوین استراتژی در رسانه اجتماعی (آفلاین)

مدرس: امین مطلبی

توجه: این دوره به پایان رسیده و فقط فایل تصاویر کلاس‌ها برای دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

(! برای دوره‌های آفلاین گواهی صادر نمی‌شود.)

0
300,000 تومان

دوره تولید محتوا و ابزار‌ها در رسانه اجتماعی (آفلاین)

مدرس: مهرداد جلیلی منش

توجه: این دوره به پایان رسیده و فقط فایل تصاویر کلاس‌ها برای دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

(! برای دوره‌های آفلاین گواهی صادر نمی‌شود.)

0
200,000 تومان
65%
تخفیف

دوره طنز نویسی (آفلاین)

مدرس: حامد مهربانی

توجه: این دوره به پایان رسیده و فقط فایل تصاویر کلاس‌ها برای دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

(! برای دوره‌های آفلاین گواهی صادر نمی‌شود.)

 

0
30,000 تومان
50%
تخفیف

دوره تولید محتوا و نگارش در رسانه اجتماعی (آفلاین)

اساتید: محمد رضایتی – مهراد کوکبی

توجه: این دوره به پایان رسیده و فقط فایل تصاویر کلاس‌ها برای دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

(! برای دوره‌های آفلاین گواهی صادر نمی‌شود.)

0
50,000 تومان

دوره فتوشاپ مقدماتی (آفلاین)

مدرس: امیر‌سینا درخشانی‌فر

توجه: برای ثبت نام این دروه داشتن لب تاپ الزامی می باشد.

(! برای دوره‌های آفلاین گواهی صادر نمی‌شود.)

0
350,000 تومان

دوره گرافیک خبری (آفلاین)

مدرس: مریم سلیمی

توجه: این دوره به پایان رسیده و فقط فایل تصاویر کلاس‌ها برای دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

(! برای دوره‌های آفلاین گواهی صادر نمی‌شود.)

 

0
300,000 تومان