دوره جامع خبرنگاری ترنج 5

با محوریت تربیت نیروی جوان ویژه رسانه ها

0
رایگان!

دوره جامع خبرنگاری ترنج 6

با محوریت تربیت نیروی جوان ویژه رسانه ها

0
۸۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع خبرنگاری ترنج 7

با محوریت تربیت نیروی جوان ویژه رسانه ها

0
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع خبرنگاری ترنج 8

با محوریت تربیت نیروی جوان ویژه رسانه ها

0
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع خبرنگاری ترنج 9

با محوریت تربیت نیروی جوان ویژه رسانه ها

0
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره کار آموزی خبرنگاری

بیست درصد تخفیف ویژه دانشجویان

0
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان