دوره جامع آموزش خبرنگاری ترنج 9 (مجازی)

 

با محوریت تربیت نیروی جوان ویژه رسانه ها

0
1,500,000 تومان

دوره جامع آموزش خبرنگاری ترنج 9

 

با محوریت تربیت نیروی جوان ویژه رسانه ها

0
500,000 تومان