دوره آموزش شبکه اجتماعی لینکدین

20 درصد تخفیف دانشجویی

0
400,000 تومان

دوره آموزشی نویسندگی خلاق

مدرس: حامد عسکری

20 درصد تخفیف دانشجویی

0
1,500,000 تومان
33%
تخفیف
0
1,200,000 تومان

دوره جامع نویسندگی خلاق

مدرس: فردین آریش

با محوریت آموزش داستان‌نویسی

0
400,000 تومان

دوره جامع آموزش خبرنگاری ترنج هفت

با محوریت تربیت نیروی جوان ویژه رسانه‌ها

0
1,200,000 تومان

دوره آموزشی خبرنگار موبایلی

با محوریت آموزش تولیدمحتوا در فضای مجازی

0
400,000 تومان

دوره جامع نویسندگی خلاق

مدرس: فردین آریش

با محوریت آموزش داستان‌نویسی

0
300,000 تومان

دوره آموزشی کبوتر آبی (توییتر)

با محوریت تربیت نیروی کنشگر ویژه شبکه اجتماعی توئیتر

0
300,000 تومان