دوره جامع آموزش خبرنگاری ترنج 9

 

با محوریت تربیت نیروی جوان ویژه رسانه ها

0
500,000 تومان
33%
تخفیف
0
1,200,000 تومان

دوره جامع آموزش خبرنگاری ترنج هفت

با محوریت تربیت نیروی جوان ویژه رسانه‌ها

0
1,200,000 تومان