دوره روابط عمومی

مدرس: رضا همدانچی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

اصول و فنون روابط عمومی تیرماه 1403

دوره آموزشی اصول و فنون روابط عمومی

 

محل برگزاری: تهران

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان