دوره فتوشاپ مقدماتی (آفلاین)

مدرس: امیر‌سینا درخشانی‌فر

توجه: برای ثبت نام این دروه داشتن لب تاپ الزامی می باشد.

(! برای دوره‌های آفلاین گواهی صادر نمی‌شود.)

0
350,000 تومان

دوره جامع فتوشاپ و طراحی پوستر

اساتید:
امیر‌سینا درخشانی‌فر
کمال ذاکری

توجه: برای ثبت نام این دروه داشتن لب تاپ الزامی می باشد.

 

0
500,000 تومان

دوره فتوشاپ مقدماتی

مدرس: امیر‌سینا درخشانی‌فر

توجه: برای ثبت نام این دروه داشتن لب تاپ الزامی می باشد.

0
300,000 تومان