دوره جامع نویسندگی خلاق

مدرس: فردین آریش

۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره جامع نویسندگی خلاق

مدرس: فردین آریش

 

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان

دوره نویسندگی خلاق پیشرفته

مدرس: فردین آریش

توجه: پیش نیاز ثبت نام این دوره گذراندن دوره نویسندگی خلاق مقدماتی می باشد.

۱۲۵,۰۰۰ تومان