دوره جامع فتوشاپ و طراحی پوستر

اساتید:
امیر‌سینا درخشانی‌فر
کمال ذاکری

توجه: برای ثبت نام این دروه داشتن لب تاپ الزامی می باشد.

 

0
500,000 تومان