20%
تخفیف
0
1,200,000 تومان
0
30,000 تومان

دوره آموزشی ایستگاه اتمسفر

با محوریت آموزش تولید محتوای سریع و فشرده رسانه‌ای

0
500,000 تومان

دوره آموزشی فن‌بیان و اجرا

مدرس: استاد سید‌حسین حسینی

0
500,000 تومان

دوره آموزشی درست‌نویسی خبر

مدرس: استاد محمدمهدی باقری

0
500,000 تومان

دوره جامع آموزش خبرنگاری ترنج 9 (مجازی)

 

با محوریت تربیت نیروی جوان ویژه رسانه ها

0
1,500,000 تومان

دوره جامع آموزش خبرنگاری ترنج 9

 

با محوریت تربیت نیروی جوان ویژه رسانه ها

0
500,000 تومان